ED #aimED -KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä

Oy Hartwall Ab (”Hartwall”), Hiomotie 32, 00371 Helsinki

Y-tunnus: 0213454-7

2. Osallistumiskelpoisuus

EDin #aimED-kilpailuun (jäljempänä ”kilpailu”) voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään 18-vuotiaat henkilöt, pois lukien Hartwallin ja Hartwallin yhteistyökumppaneiden oma henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä.

3. Kilpailu-aika

Kilpailuun voi osallistua 10.11.2023-31.1.2024 välisenä aikana (”kilpailuaika”).

Lisäksi Easter Egg -lisäarvontaan voi osallistua 10.11.-31.12.2023 välisenä aikana.

Osallistumista kilpailuun sen päättymisen jälkeen ei hyväksytä.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Osallistuminen tapahtuu EDin nettisivuilla osoitteessa www.edenergydrink.fi/aimED. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä sivuilta löytyvän kilpailulomakkeen. Osallistuminen edellyttää, että henkilö on pelannut EDin #aimED-nimistä CS-karttaa ja liittää osallistumislomakkeelle kuvakaappauksen ajastaan.

Tuloksia saa lähettää useampia, mutta vain yksi lasketaan mukaan arvontaan. Samaa tulosta voi käyttää kerran per haaste. Pelaajan paras tulos huomioidaan kilpailussa.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja luovuttaa oikeudet lähettämäänsä sisältöön Järjestäjälle, joka voi käyttää sisältöä/kuvaa tai osia siitä verkkosivustollaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä yleisessä markkinoinnissaan pitäen sisällään sekä sähköiset että painetut julkaisut.

Lisäksi lomakkeen kautta voi osallistua lisäarvontaan lähettämällä kuvan aimed-mapista löytämästään Easter Eggistä. Kuvakaappaus lähetetään saman osallistumislomakkeen kautta. Lomakkeen voi täyttää useita kertoja.

5. Palkinnot

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kilpailuvastausten joukosta palkitaan kerran kuukaudessa nopein aika. Kuvakaappauksen nopeimmasta ajasta syöttänyt henkilö saa palkinnoksi 24 kpl ED-energiajuomaa. Palkinnon arvo on noin 30 euroa. Sama henkilö voi voittaa palkinnon kerran kilpailun aikana.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Järjestäjä lähettää tuotepalkinnon voittajalle postipakettina. Vaihtoehtoisesti Voittaja voi sovittaessa noutaa palkinnon suoraan Hartwallin noutovarastolta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollista kustannuksista. 

Lisäksi kaikkien 31.12.2023 mennessä aimED-mapista Easter Eggin löytäneiden kesken arvotaan 3 x 24 kpl ED-energiajuomaa (arvo n. 90€). Myös Easter Eggistä on toimitettava kuvakaappaus kilpailulomakkeen kautta.

6. Voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kilpailuajan päätyttyä, kahden viikon sisällä kuun lopusta. Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.  Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon 72 tunnin kuluessa, Järjestäjällä on oikeus valita/arpoa uusi voittaja tämän tilalle.

Järjestäjällä on oikeus julkistaa voittajien nimimerkit myös ED-brändin nettisiviuilla ja/tai sosiaalisen median kanavissa.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, tietoteknisistä sovellusten yksityisyysasetus tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujien julkaisemista teksteistä tai muista kommenteista ja/tai niiden sisällöstä.

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki osanottajat ja palkintojen vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, Järjestäjän kilpailussa käyttämät yhteistyökumppanit ja näiden mahdolliset yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

Järjestäjä ei vastaa siitä, jos palkinnon käytännön toteuttamista ei ole mahdollista järjestää Järjestäjästä riippumattomista syistä tai, jos sen toteuttaminen olisi lainvastaista tai muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta tai, jos sen toteuttamisen katsottaisiin vaativan Järjestäjältä kohtuuttomia ponnisteluja.

8. Henkilötietojen käsittely

Osallistujilta pyydetään kertomaan joitakin yhteystietojaan. Järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit käsittelevät osallistujien henkilötietoja kilpailun toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Hartwallin tietosuojaselosteesta.

9. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen, jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin.

Järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailun palkintojen toteuttamiseen yhteistyökumppaneitaan, jotka saattavat edellyttää voittajilta omien sääntöjensä ja/tai sopimusehtojensa noudattamista.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä siten, että nämä muutokset eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Jos Järjestäjä joutuu muuttamaan sääntöjä tai tekemään muutoksia kilpailuun ja/tai palkintoihin], ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailuun. Järjestäjä ilmoittaa muutoksista mahdollisuuksiensa mukaan Edin nettisivuilla.

Facebook tai Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kilpailua millään tavalla, eikä kilpailu liity mitenkään näistä kumpaankaan. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä. Facebook tai Instagram ei kerää osallistujien henkilötietoja. Osallistuja sitoutuu vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.